ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

กะบองจ่อ, ก๋วยเตี๋ยวพื้นเมือง,  เมี่ยงคำเมืองตาก,  เส่งเผ่หรือฮาละหว่า
 
กะบองจ่อ                                     ก๋วยเตี๋ยวพื้นเมือง
 
เมี่ยงคำเมืองตาก                                     เส่งเผ่หรือฮาละหว่า